Apie mus

KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLA – formalųjį švietimą papildančias kalbų mokymo ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programas vykdanti mokykla. Visos mokyklos veiklos remiasi kompetencija, kūrybiškumu, pagarba ir meile, bendradarbiavimu ir kaitos principais. Esame šiuolaikiška, besimokanti, veikli kalbų mokykla, kurioje gera būti ir kurti kartu.

Kėdainių kalbų mokykla yra vienintelė tokio tipo įstaiga Lietuvoje, įkurta anglų kalbos mokytojų Virgilijos Bobinienės, Mildos Marijos Bernadišienės ir Gražinos Biržietienės iniciatyva. Mokyklos steigėju tapo Kėdainių rajono valdyba, savo potvarkiu paskelbusi, kad 1991 m. rugsėjo 1 d. Kėdainiuose pradeda veikti Kalbų mokykla. Jai vadovavo Virgilija Bobinienė. Anglų kalbos mokytojų kolektyvą papildė lietuvių kalbos mokytoja Aldona Stankevičienė.

Į mokymo planą nuo pat mokyklos įkūrimo buvo įtraukta anglų kalbos praktika, fonetika, gramatika. Vėliau pradėta mokyti vertimo, angliškai kalbančių šalių krašto pažinimo bei literatūros, lotynų, vokiečių ir prancūzų kalbų.

Pradžioje į mokyklą įstoti nebuvo lengva.

1995 m. Kalbų mokyklą baigė pirmoji laida – 26 absolventai. Visi jie sėkmingai įstojo į universitetus tęsti anglų kalbos studijų arba pasirinko kitas mokslo sritis.

1998 m. sausio 1 d. mokykla persikėlė į patalpas J. Basanavičiaus g. 4 (Kauno kolegijos J. Radvilos studijų centras).

2013 m. sausio 1 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu mokyklos bendruomenė persikraustė i naujas patalpas Pirmūnų g. 13A.

   

2002 metais, atšventę veiklos dešimtmetį ir atsižvelgę į brandos egzaminų reformą, Kalbų mokyklos pedagogai mokslo metų pradžią perkėlė į vasario mėnesį. 2006 metų absolventų laida pirmoji Kalbų mokyklą baigė žiemą, o KsenijaMurašova tapo 500-ąja mokyklos absolvente.

Steigėjo 2011 m. gruodžio 9 d. sprendimu Kalbų mokyklos mokslo metų pradžia perkelta į rugsėjo 1 d. Numatytas pereinamasis laikotarpis žiemą pradėtoms programoms užbaigti. Tad 2016 m. sausio pabaigoje Kalbų mokyklos kalbų mokymo programą baigė paskutinieji absolventai, priimti žiemą.

2012 m. birželio 29 d. Kėdainių rajono savivaldybės taryba nusprendė suteikti Kalbų mokyklai patalpas Pirmūnų g. 13A. 2013 m. sausio mėn. mokykla persikėlė į savo namus ir tęsia veiklą.

Šiuo metu mokykla vykdo formalųjį švietimą papildančią ir neformaliojo švietimo kalbų mokymo programas, skirtas įvairaus amžiaus asmenims.

Šiuo metu mokykloje dirba 14 mokytojų, mokosi daugiau kaip 400 mokinių.

 MOKYKLOS EMBLEMA

 

Kėdainių kalbų mokyklos emblema sudaryta iš skydo, kuriame yra mokyklos pavadinimas, inicialai ir keturios knygos. Skydas – apsauga nuo tamsos. Inicialų raidė M simbolizuoja gėlę (tulpę) – jaunatvę. Ši gėlė kelia keturias besiskleidžiančias knygas – keturias jaunimo įsisavinamas kalbas. Dvi spalvos mėlyna ir geltona – džiaugsmo ir susirūpinimo simbolis. Emblemą sukūrė dailėtyrininkas Jonas Jucevičius.

 

MOKYKLOS DAINA

Stop dreaming, stop wishing, Stop dreaming, stop wishing, Stop dreaming, stop wishing, Chorus:
Start asking yourself why Try doing something nice: Try opening the door: Start loving, start dancing,
Yoy‘re not hearing the music Go running in the park. Try going out with friends. Go running in the rain:
Or seeing the blue sky Try sliding on the ice. Try smiling more and more Show people that you love them:
Go dancing, start singing, Go swimming, go skiing, Try planting a flower – Try beginning your life again.
Try opening your eyes: Go fishing once or twice: Maybe three or four.
Find somebody to love you. Try learning a new language, Enjoy helping someone else
You can do it if you try. Start taking my advice. That you‘ve never helped before.