2 % parama

Mielieji,

nuoširdžiai dėkoju visiems, prisidėjusiems gerinant Kalbų mokyklos materialinę bazę, pritaikant mokyklos erdves įvairioms edukacinėms veikloms, organizuojant mokomąsias išvykas, padėjusiems įsigyti reikalingų šiuolaikinių priemonių ir skiriantiems mokyklos veiklai dalį (iki 2 proc.) per mokestinį laikotarpį gauto pajamų mokesčio.

2016 m. iš Jūsų gavome 317,07 Eur paramos. Mokyklos savivaldos institucija – Mokyklos taryba – nusprendė kaupti lėšas ir tuomet su visa bendruomene spręsti jų panaudojimą.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas leidžia iki 2 proc. Jūsų pajamų mokesčio pervesti į paramos gavėjo atsiskaitomąją sąskaitą ir tokiu būdu finansiškai paremti Kalbų mokyklos bendruomenę. Tai nepareikalaus iš Jūsų jokių papildomų sąnaudų, ta dalis bus pervesta iš jau atskaičiuoto fizinių asmenų pajamų mokesčio. Kaip tai padaryti? Naudodamiesi internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 2 proc. formą FR0512 internetu:

  1. Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Tada bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.
  2. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512. Visos instrukcijos išsamiai paaiškintos. Duomenys apie organizaciją: Kėdainių kalbų mokykla, Pirmūnų g. 13A, LT-57214, Kėdainiai, kodas 191016339 (banko duomenų pildyti nereikia.).

Dėkoju visiems, skiriantiems paramą mūsų mokyklai. Tikimės Jūsų geranoriškumo ir pamos mūsų vykdomai veiklai ir šiais metais!

 

Kėdainių kalbų mokyklos bendruomenės vardu

direktorė Aida Bilinskienė