Darbo užmokestis

Darbo užmokestis
Pareigybė 2017 m. 2018 m. I ketv.
Eil. Nr. Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis
1 Vadovai 1036,58 1013,55
2 Mokytojai ekspertai 600,77 514,34
3 Mokytojai metodininkai 509,24 518,04
4 Vyr. mokytojai 506,00 464,70
5 Mokytojai 444,51 482,29
6 Specialistai 475,02 442,03
7 Aptarnaujantis personalas 384,74 398,54