Darbo užmokestis

Darbo užmokestis
Eil. Nr. Pareigybė 2016 m. 2017 m. I ketv.
Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis
1 Vadovai 1068,17 965,65
2 Mokytojai ekspertai 465,00 577,55
3 Mokytojai metodininkai 426,26 508,86
4 Vyr. mokytojai 518,38 489,36
5 Mokytojai 239,97 356,78
6 Buhalterijos darbuotojai 699,70 643,65
7 Specialistai 491,54 458,33
8 Aptarnaujantis personalas 386,78 380,18