Darbo užmokestis

Darbo užmokestis
Pareigybė 2016 m. 2017 m. I ketv. 2017 m. II ketv. 2017 m. III ketv. 2017 m. IV ketv.
Eil. Nr. Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis
1. Vadovai 1068,17 965,65 1022,70 1035,80  1061,59
2. Mokytojai ekspertai 465,00 577,55 577,84 591,24  583,8
3. Mokytojai metodininkai 426,26 508,86 514,52 514,36  529,91
4. Vyr. mokytojai 518,38 489,36 486,68 489,15  453,46
5. Mokytojai 239,97 356,78 416,05 395,03 367,04
6. Buhalterijos darbuotojai 699,70 643,65 661,77 652,50  652,5
7. Specialistai 491,54 458,33 455,21 416,34  502,74
8. Aptarnaujantis personalas 386,78 380,18 380,00 382,73 373,14