Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBOS NARIAI

TĖVŲ ATSTOVAI
Indrė Masiliūnienė masiliunienei@gmail.com
Gaiva Petrauskienė gaiva.petrauskiene@kedainiai.lt
MOKYTOJŲ ATSTOVAI
Agnė Milašienė (mokyklos tarybos pirmininkė) agne.milasiene@kalbumokykla.lt 
Aistė Komisoraitienė aiste.komisoraitiene@kalbumokykla.lt
Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė ieva.zubaviciene@kalbumokykla.lt
MOKINIŲ ATSTOVAI
Vidmantė Ūsaitė vidmante.u099@gmail.com
Aurida Vaitkevičiūtė aurida69@gmail.com
Tomas Vasiliauskas zitavasiliauskiene@gmail.com

VEIKLOS DOKUMENTAI

MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI

MOKYKLOS TARYBOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS