Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Veiklos rezultatų ataskaita

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Lydraštis prie finansinių ataskaitų

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 2

2021 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf

2021 I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf

2020 IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf

Grynojo turto pokyčių ataskaita.pdf

Pinigų srautų ataskaita.pdf

Veiklos ataskaita.pdf

2020 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf


2020 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf


2020 I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2020-03-31.pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2020-03-31.pdf

2019 IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf

Pinigų srautų ataskaita.pdf

Pinigų srautų ataskaita 2.pdf

Grynojo turto pokyčių ataskaita.pdf

Finansinės būklės ataskaita.pdf

Finansinės būklės ataskaita 2.pdf


2019 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2019-09-30.pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2019-09-30.pdf


2019 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2019-06-30.pdf


2019 I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2019-03-31.pdf

20 VSAFAS 4 priedas 2019-03-31.pdf


2018 IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas prie metinio 2018 metų balanso.pdf

PrintPDF Veiklos rezultatų ataskaita 2018 metai.pdf

PrintPDF Pinigų srautų ataskaita 2 2018 m..pdf

PrintPDF Pinigų srautų ataskaita 1 2018 m..pdf

PrintPDF Grynojo turto pokyčių ataskaita.pdf

PrintPDF  Finansinės būklės ataskaita 2018 metai.pdf


2018 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas.pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf


2018 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas.pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2018-06-30.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf


2018 I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas.pdf

Finansines būklės ataskaita 2017m.pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf

Pinigų srautų ataskaita 2017m.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf