Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf


2020 I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2020-03-31.pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2020-03-31.pdf

2019 IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf

Pinigų srautų ataskaita.pdf

Pinigų srautų ataskaita 2.pdf

Grynojo turto pokyčių ataskaita.pdf

Finansinės būklės ataskaita.pdf

Finansinės būklės ataskaita 2.pdf


2019 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2019-09-30.pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2019-09-30.pdf


2019 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2019-06-30.pdf


2019 I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2019-03-31.pdf

20 VSAFAS 4 priedas 2019-03-31.pdf


2018 IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas prie metinio 2018 metų balanso.pdf

PrintPDF Veiklos rezultatų ataskaita 2018 metai.pdf

PrintPDF Pinigų srautų ataskaita 2 2018 m..pdf

PrintPDF Pinigų srautų ataskaita 1 2018 m..pdf

PrintPDF Grynojo turto pokyčių ataskaita.pdf

PrintPDF  Finansinės būklės ataskaita 2018 metai.pdf


2018 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas.pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf


2018 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas.pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2018-06-30.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf


2018 I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas.pdf

Finansines būklės ataskaita 2017m.pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf

Pinigų srautų ataskaita 2017m.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf

Veiklos rezultatų ataskaita 2017m.pdf


2017 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas.pdf

Finansinės būklės ataskaita.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf


2017 I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas 2017-03-31.pdf

Finansinės būklės ataskaita 2017-03-31.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-03-31.pdf


2016 IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita.pdf

Grynojo turto pokyčio ataskaita.pdf

Pinigų srautų ataskaita.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf


2016 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas 2016-09-30.pdf

Finansinės būklės ataskaita 2016-09-30.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30.pdf


2016 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas 2016-06-30 pdf.pdf

Finansinės būklės ataskaita 2016-06-30.pdf

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016-06-30 d..pdf

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-06-30.pdf


2016 I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas pdf.pdf

Finansinės būklės ataskaita 2016-03-31.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita pdf.pdf