Finansinių ataskaitų rinkinys

2018 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas.pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf


2018 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas.pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2018-06-30.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf


2018 I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas.pdf

Finansines būklės ataskaita 2017m.pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf

Pinigų srautų ataskaita 2017m.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf

Veiklos rezultatų ataskaita 2017m.pdf


2017 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas.pdf

Finansinės būklės ataskaita.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf


2017 I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas 2017-03-31.pdf

Finansinės būklės ataskaita 2017-03-31.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-03-31.pdf


2016 IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita.pdf

Grynojo turto pokyčio ataskaita.pdf

Pinigų srautų ataskaita.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf


2016 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas 2016-09-30.pdf

Finansinės būklės ataskaita 2016-09-30.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-09-30.pdf


2016 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas 2016-06-30 pdf.pdf

Finansinės būklės ataskaita 2016-06-30.pdf

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016-06-30 d..pdf

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-06-30.pdf


2016 I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas pdf.pdf

Finansinės būklės ataskaita 2016-03-31.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita pdf.pdf


2015 IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita.pdf

Grynojo turto pokyčių ataskaita.pdf

Pinigų srautų ataskaita.pdf

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys).pdf

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf


2015 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas  2015-09-30.pdf

Finansinės būklės ataskaita 2015-09-30.pdf

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015-09-30 d..pdf

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-09-30.pdf


2015 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2015-06-30

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015-06-30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-06-30


2014 IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus.pdf

Atsargų vertės pasikeitimas.pdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai.pdf

Finansavimo sumų likučiai.pdf

Finansinės būklės ataskaita.pdf

Grynojo turto pokyčių ataskaita.pdf

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas.pdf

Informacija apie išankstinius apmokėjimus.pdf

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas.pdf

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas.pdf

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.pdf

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis.pdf

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas.pdf

Pagrindinės veiklos kitos pajamos.pdf

Pagrindinės veiklos sąnaudos.pdf

Pinigų srautų ataskaita1.pdf

Pinigų srautų ataskaita2.pdf

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus.pdf

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf


2014 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas 2014-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2014-09-30

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-09-30


2014 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas 2014-06-30

Finansinės būklės ataskaita 2014-06-30

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014-06-30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-06-30