PROGRAMOS VAIKAMS

APIE PROGRAMAS

Kėdainių kalbų mokykla kviečia 5-6 metų vaikus mokytis pagal neformaliojo vaikų švietimo programas. Programos skirtos visiems mažiesiems, norintiems įdomiai ir žaismingai pradėti mokytis anglų kalbos.

Užsiėmimų metu vaikai mokosi anglų kalbos žodžių, pagrindinių frazių, kurias nesunku pakartoti ir įsiminti. Mokytoja per pamokas bendrauja labai paprastais žodžiais, vartoja įvairias kūrybiškumą skatinančias priemones: įvairias užduotis, improvizacinius ir judriuosius žaidimus, mokomuosius animacinius filmukus, kad vaikams būtų lengviau ir įdomiau įsitraukti į anglų kalbos pasaulį.

Baigę šią programą, Jūsų vaikai bus geriau pasirengę mokyklai, gebės anglų kalba įvardyti kasdienius daiktus, spalvas, metų laikus, mokės skaičiuoti, apibūdinti juos supančius daiktus bei žmones.

Vaikams įteiksime programos baigimo pažymėjimus.

Amžius Programos pavadinimas Laikas Trukmė Kaina
5 metai Neformaliojo vaikų švietimo programa „Žingsnelis“ rugsėjo-gegužės mėn. 1 metai (70 val.) 10,00 Eur/mėn.
6 metai Neformaliojo vaikų švietimo programa „Pirmieji žingsniai“ rugsėjo-gegužės mėn. 1 metai (70 val.) 10,00 Eur/mėn.

PRIĖMIMAS

Prašymų į programas priėmimas prasideda gegužės 1 d. Vienas iš vaiko tėvų (globėjų) užpildo prašymo formą ir pateikia vaiko tapatybę įrodančio dokumento kopiją administratorei (4 kab.) arba elektroniniu paštu info@kalbumokykla.lt atsiunčia nuskaitytus dokumentus: prašymą ir vaiko tapatybę įrodančio dokumento kopiją.

Jei kyla klausimų, prašome skambinti telefonu 8 655 07017, rašyti arba užsukti į mokyklą!

PRAŠYMAS PRIIMTI Į NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMĄ

TVARKARAŠTIS

SAVAITĖS DIENA ŽINGSNELIS PIRMIEJI ŽINGSNIAI
Laimingi vaikai Pasaka Laimingi vaikai Pasaka (1 gr.) Pasaka (2 gr.)
mokytoja Agnė mokytoja Aistė mokytoja Agnė mokytoja Agnė mokytoja Aistė
PIRMADIENIS 8:10–8:45  
ANTRADIENIS 8:00–8:35 8:50–9:25
TREČIADIENIS 15:50–16:35 16:35–17:20 8:10–8:45
KETVIRTADIENIS 8:00–8:35 8:50–9:25
PENKTADIENIS 10:20–11:05 11:05–11:50

ATLYGINIMAS UŽ PROGRAMAS

Atlyginimas už programas (10,00 Eur/mėn.) mokamas iki einamojo mėnesio 15 dienos į Kalbų mokyklos (kodas 191016339) atsiskaitomąją sąskaitą LT70 7300 0100 7314 7078 (AB „Swedbank“). Pavedime nurodomas vaiko vardas, pavardė, darželis ir laikotarpis, už kurį mokama.

Jei iškyla problemų mokant programos atlyginimą, prašome skambinti buhalterei telefonu 8 655 99326.

 TVARKOS

PRIĖMIMO Į KALBŲ MOKYKLOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS

KALBŲ MOKYKLOS PROGRAMŲ DALYVIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KALBŲ MOKYKLOS ATLYGINIMO UŽ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS

KALBŲ MOKYKLOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

KALBŲ MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS