2020 (olimpiados ir konkursai)

KALBŲ KENGŪRA 2020

TAVO ŽVILGSNIS 2020

TARPTAUTINIS EDUKACINIS KONKURSAS „OLYMPIS 2020 – PAVASARIO SESIJA“

ANGLŲ KALBOS OLIMPIADA „MOKSLO-LAB“

TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA

TARPTAUTINIS EDUKACINIS KONKURSAS „OLYMPIS 2020 – RUDENS SESIJA“

Skip to content