Darbo užmokestis

Darbo užmokestis
Eil. Nr. Pareigybė 2020 m. 2021 m. I ketv. 2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv. 2021 m. 2022 m. I ketv.
Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis
1 Vadovai 1760.31 1892.87 1933.27 1856.4 2448.78 2059,63 2316,3
2 Ekspertai 1671.69 1713.05 1713.05 1620.04 2104.13 1895,54 1910,78
3 Mokytojai metodininkai 1481.08 1508.11 1508.11 1449.41 1928.02 1606,45 1672,36
4 Vyr. mokytojai 1379.49 1417.71 1417.71 1396.59 1685.65 1405,06 1565,91
5 Mokytojai 1258.84 1318.65 1318.65 1275.62 1625.98 1365,33 1459,13
6 Specialistai 1000.48 1025.12 1000.96 1026.85 1332.00 1165,8 1180,04
7 Kvalifikuoti darbininkai 0 827.48 761.10 733.57 752.33 757,93 893,25
8 Aptarnaujantis personalas 628.13 642.00 642.00 616.87 757.54 679,98 738,2