Darbo užmokestis

Darbo užmokestis
Eil. Nr. Pareigybė 2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv. 2021 m. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.
Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis
1 Vadovai 1856.4 2448.78 2059,63 2316,3 2297,03 2667,50 3666,7
2 Ekspertai 1620.04 2104.13 1895,54 1910,78 1891,22 1835,53 1845,25
3 Mokytojai metodininkai 1449.41 1928.02 1606,45 1672,36 1664,40 1563,48 1716,66
4 Vyr. mokytojai 1396.59 1685.65 1405,06 1565,91 1539,13 1493,92 1588,5
5 Mokytojai 1275.62 1625.98 1365,33 1459,13 1444,70 1305,15 1499,36
6 Specialistai 1026.85 1332.00 1165,8 1180,04 1184,63 1231,68 1462,34
7 Kvalifikuoti darbininkai 733.57 752.33 757,93 893,25 867,73 867,60 1179,2
8 Aptarnaujantis personalas 616.87 757.54 679,98 738,2 703,43 x x