Istorija

KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLA – neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo kalbų mokymo programas vykdanti mokykla. Visos mokyklos veiklos remiasi kompetencija, kūrybiškumu, pagarba ir meile, bendradarbiavimu ir kaitos principais. Esame šiuolaikiška, besimokanti, veikli kalbų mokykla, kurioje gera būti ir kurti kartu.

Kėdainių kalbų mokykla yra vienintelė tokio tipo įstaiga Lietuvoje, įkurta anglų kalbos mokytojų Virgilijos Bobinienės, Mildos Marijos Bernadišienės ir Gražinos Biržietienės iniciatyva. Mokyklos steigėju tapo Kėdainių rajono valdyba, savo potvarkiu paskelbusi, kad 1991 m. rugsėjo 1 d. Kėdainiuose pradeda veikti Kalbų mokykla. Jai vadovavo Virgilija Bobinienė. Anglų kalbos mokytojų kolektyvą papildė lietuvių kalbos mokytoja Aldona Stankevičienė.

Į mokymo planą nuo pat mokyklos įkūrimo buvo įtraukta anglų kalbos praktika, fonetika, gramatika. Vėliau pradėta mokyti vertimo, angliškai kalbančių šalių krašto pažinimo bei literatūros, lotynų, vokiečių ir prancūzų kalbų.

Pradžioje į mokyklą įstoti nebuvo lengva.

1995 m. Kalbų mokyklą baigė pirmoji laida – 26 absolventai. Visi jie sėkmingai įstojo į universitetus tęsti anglų kalbos studijų arba pasirinko kitas mokslo sritis.

1998 m. sausio 1 d. mokykla persikėlė į patalpas J. Basanavičiaus g. 4 (Kauno kolegijos J. Radvilos studijų centras).

2012 m. birželio 29 d. Kėdainių rajono savivaldybės taryba nusprendė suteikti Kalbų mokyklai patalpas Pirmūnų g. 13A. 2013 m. sausio mėn. mokykla persikėlė į savo namus ir tęsia veiklą.

   

2002 metais, atšventę veiklos dešimtmetį ir atsižvelgę į brandos egzaminų reformą, Kalbų mokyklos pedagogai mokslo metų pradžią perkėlė į vasario mėnesį. 2006 metų absolventų laida pirmoji Kalbų mokyklą baigė žiemą, o Ksenija Murašova tapo 500-ąja mokyklos absolvente.

Steigėjo 2011 m. gruodžio 9 d. sprendimu Kalbų mokyklos mokslo metų pradžia perkelta į rugsėjo 1 d. Numatytas pereinamasis laikotarpis žiemą pradėtoms programoms užbaigti. Tad 2016 m. sausio pabaigoje Kalbų mokyklos kalbų mokymo programą baigė paskutinieji absolventai, priimti žiemą.

Šiuo metu mokykloje dirba 13 mokytojų, mokosi daugiau kaip 400 mokinių.

 MOKYKLOS LOGOTIPAS

Mokyklos veiklos 30–mečio proga Kalbų mokykla su bendruomenės ir profesionalų pagalba atnaujino savo vizualinį identitetą – logotipą.

Logotipe dominuojančios raidės KKM yra mokyklos pavadinimo trumpinys. Kalbos burbulas perteikia mokyklos vertybes: pagarbą, atsakomybę, atvirumą ir kūrybiškumą. Dvi spalvos – mėlyna ir geltona – džiaugsmo ir entuziazmo simbolis.

 

Skip to content