Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBOS NARIAI

TĖVŲ ATSTOVAI
Gaiva Petrauskienė gaiva.petrauskiene@kedainiai.lt
Sandra Tandzegolskė tandzegolskesandra@gmail.com
Jurgita Vanckavičienė jurgita.vanckaviciene@gmail.com
MOKYTOJŲ ATSTOVAI
Agnė Milašienė (mokyklos tarybos pirmininkė) agne.milasiene@kalbumokykla.lt 
Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė ieva.zubaviciene@kalbumokykla.lt
Aistė Komisoraitienė aiste.komisoraitiene@kalbumokykla.lt
MOKINIŲ ATSTOVAI
Livija Lapėnaitė livijalapenaite@gmail.com
Vidmantė Ūsaitė vidmante.u099@gmail.com
Aurida Vaitkevičiūtė aurida69@gmail.com


VEIKLOS DOKUMENTAI

MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI

MOKYKLOS TARYBOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS