Finansinių ataskaitų rinkinys

2023 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

2023 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

2023 I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

2022 metinės finansinės ataskaitos:

2022 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

2022 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2022-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2022-06-30

2022 I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2021 metinės finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita

Metinė finansinės būklės ataskaita

Metinė finansinės būklės ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

2021 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Veiklos rezultatų ataskaita

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Lydraštis prie finansinių ataskaitų

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės būklės ataskaita 2

2021 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf

2021 I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf

2020 IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf

Grynojo turto pokyčių ataskaita.pdf

Pinigų srautų ataskaita.pdf

Veiklos ataskaita.pdf

2020 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf


2020 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf


2020 I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2020-03-31.pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2020-03-31.pdf

2019 IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf

Pinigų srautų ataskaita.pdf

Pinigų srautų ataskaita 2.pdf

Grynojo turto pokyčių ataskaita.pdf

Finansinės būklės ataskaita.pdf

Finansinės būklės ataskaita 2.pdf


2019 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2019-09-30.pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2019-09-30.pdf


2019 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2019-06-30.pdf


2019 I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2019-03-31.pdf

20 VSAFAS 4 priedas 2019-03-31.pdf


2018 IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas prie metinio 2018 metų balanso.pdf

PrintPDF Veiklos rezultatų ataskaita 2018 metai.pdf

PrintPDF Pinigų srautų ataskaita 2 2018 m..pdf

PrintPDF Pinigų srautų ataskaita 1 2018 m..pdf

PrintPDF Grynojo turto pokyčių ataskaita.pdf

PrintPDF  Finansinės būklės ataskaita 2018 metai.pdf


2018 III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas.pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf


2018 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas.pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2018-06-30.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf


2018 I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

20 VSAFAS 4 priedas.pdf

Finansines būklės ataskaita 2017m.pdf

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos).pdf

Pinigų srautų ataskaita 2017m.pdf

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos).pdf


Skip to content