PROGRAMOS MOKINIAMS

APIE PROGRAMOS

👋 Kalbų mokykla nuo rugsėjo mėnesio kviečia bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinius mokytis pagal neformaliojo vaikų švietimo mokymo programas anglų, ispanų, prancūzų, italų, vokiečių, rusų kalbas (ir ne tik!).

❣️ Programų tikslas – padėti mokiniams įgyti užsienio kalbų komunikacinę kompetenciją, ugdyti visų kalbinių veiklos rūšių – klausymo, skaitymo, kalbėjimo, rašymo – gebėjimus. Padėti mokiniams formuotis moralines nuostatas, kultūrinę, tautinę ir pilietinę savimonę, įgyti įvairaus amžiaus tarpsnio galimybes atitinkančius raštingumo gebėjimus, socialinius, emocinius ir sveikos gyvensenos įgūdžius.

Amžius Programos pavadinimas Laikas Trukmė Kaina
1–2 kl. mokiniams Anglų ir italų kalbos programa „Sveiki!“ (2 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 1–2 m. 12,00 Eur/mėn.
1–2 kl. mokiniams Anglų ir ispanų kalbos programa „Kodėl?“ (2 val./sav.) (tęsiame su antrokais) rugsėjo–gegužės mėn. 1–2 m. 12,00 Eur/mėn.
1–2 kl. mokiniams Integruota programa šeštadieniais „Atrask, patirk, išmok“ (API) (2 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 1–2 m. 12,00 Eur/mėn.
1–4 kl. mokiniams Integruota lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos ir krašto pažinimo programa „Išmaniųjų mokyklėlė“ (3 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 1–4 m. 15,00 Eur/mėn.
3–4 kl. mokiniams Anglų kalbos programa „Aš kalbų pasaulyje“ (2 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 1–2 m. 12,00 Eur/mėn.
5 kl. mokiniams Integruota lietuvių ir italų kalbos ir kultūros programa (3 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 1 m. 15,00 Eur/mėn.
5 kl. mokiniams Italų kalbos programa (2 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 1 m. 12,00 Eur/mėn.
5–7 kl. mokiniams Anglų kalbos programa „Kalbų šalyje“ (2 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 1–3 m. 12,00 Eur/mėn.
5–7 kl. mokiniams Dviejų kalbų (anglų / ispanų / prancūzų / vokiečių / rusų) programa „Moki žodį“ (4 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 1–3 m. 18,00 Eur/mėn.
8–12 kl. mokiniams Anglų kalbos (B1, B2, C1 lygiai) programa (4 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 1–4 m. 18,00 Eur/mėn.
8–12 kl. mokiniams II užsienio (ispanų / prancūzų / vokiečių / rusų) kalbos programa (2 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 1–3 m. 12,00 Eur/mėn.
10–11 kl. mokiniams Anglų kalbos (IELTS B2–C1) programa (2 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 2 m. 20,00 Eur/mėn.

PRIĖMIMAS

✍🏻 Priėmimas į programas prasideda gegužės 1 d. ir tęsiasi iki rugpjūčio 31 d. Vienas iš mokinio tėvų (globėjų) užpildo elektroninę neformaliojo vaikų švietimo mokymo sutarties formą (spausti čia). Jei kyla klausimų, prašome skambinti telefonu 8 655 070 17, rašyti el. p. info@kalbumokykla.lt arba užsukti į mokyklą (Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai).

IŠBRAUKIMAS

❗ Nusprendę nebedalyvauti pasirinktoje programoje, privalote užpildyti išbraukimo iš mokinių sąrašo formą (spausti čia). Pateikus prašymą išbraukti po einamojo mėnesio 15 dienos, paslaugos mokestis skaičiuojamas už visą mėnesį. Dėmesio! Programos grupėje likus mažiau kaip 6 dalyviams, nuo mėnesio pirmos dienos grupė išformuojama.

TVARKARAŠČIAI

🗓️ Šiuo metu vyksta priėmimas. Tvarkaraščius skelbsime rugsėjo pradžioje.

ATLYGINIMAS UŽ PROGRAMAS

💶 Atlyginimas už vykdomas programas mokamas iki einamojo mėnesio 15 dienos į Kalbų mokyklos (kodas 191016339) atsiskaitomąją sąskaitą LT70 7300 0100 7314 7078 (AB „Swedbank“). Pavedime nurodomas mokinio vardas, pavardė, programa ir laikotarpis, už kurį mokama. Jei iškyla problemų mokant programos atlyginimą, prašome skambinti buhalterei telefonu 8 655 993 26.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ PAMOKŲ LAIKAS

Pamokos Laikas
Pirma 13:55-14:40
Antra 14:50-15:35
Trečia 15.45-16.30
Ketvirta 16.40-17.25
Penkta 17.35-18.20
Šešta 18.30-19.15
Septinta 19.25-20.10


ATOSTOGŲ TVARKARAŠČIAI 2023-2024 MOKSLO METAIS

Atostogos Pradžia Pabaiga
Rudens 10-30 11-03
Žiemos (Kalėdų) 12-27 01-05
Žiemos 02-19 02-23
Pavasario (Velykų) 04-02 04-05
Vasaros 06-10 08-31

TVARKOS

Priėmimo į Kalbų mokyklos neformaliojo švietimo programas tvarkos aprašas

Kalbų mokyklos programų dalyvių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kalbų mokyklos atlyginimo už neformaliojo švietimo programas mokėjimo tvarkos aprašas

Kalbų mokyklos neformaliojo švietimo programų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Kalbų mokyklos mokinių elgesio taisyklės

 

Skip to content