PROGRAMOS MOKINIAMS

APIE PROGRAMOS

Kalbų mokykla nuo rugsėjo mėnesio kviečia bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokinius mokytis pagal neformaliojo vaikų švietimo mokymo programas.

Amžius Programos pavadinimas Laikas Trukmė Kaina
1 kl. mokiniams Anglų ir ispanų kalbos programa „Kodėl?“ (2 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 1–4 m. 12,00 Eur/mėn.
1–4 kl. mokiniams Integruota lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos ir krašto pažinimo programa „Išmaniųjų mokyklėlė“ (3 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 1–4 m. 15,00 Eur/mėn.
2–4 kl. mokiniams Anglų kalbos programa „Aš kalbų pasaulyje“ (2 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 1–3 m. 12,00 Eur/mėn.
2–4 kl. mokiniams Šeštadienio mokyklėlė „Atrask, patirk, išmok“ (2 val./sav., kas antrą savaitę) rugsėjo–gegužės mėn. 1 m. 15,00 Eur/mėn.
5 kl. mokiniams Lietuvių ir italų kalbos ir kultūros programa „Išmaniųjų mokyklėlė“ (3 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 1–3 m. 15,00 Eur/mėn.
5–7 kl. mokiniams Anglų kalbos (vienos kalbos) programa „Kalbų šalyje“ (2 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 1–3 m. 12,00 Eur/mėn.
5–7 kl. mokiniams Dviejų kalbų (anglų / ispanų / prancūzų / rusų / vokiečių) programa „Moki žodį…“ (4 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 1–3 m. 18,00 Eur/mėn.
8–12 kl. mokiniams Anglų kalbos (B1, B2, C1 lygiai) programa (4 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 1–4 m. 18,00 Eur/mėn.
8–12 kl. mokiniams II užsienio (ispanų / italų / prancūzų / rusų / vokiečių) kalbos programa (2 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 1–3 m. 12,00 Eur/mėn.
10–11 kl. mokiniams Anglų kalba pagal IELTS programą (C1 lygis) (akademinė programa) (2 val./sav.) rugsėjo–gegužės mėn. 2 m. 20,00 Eur/mėn.

PRIĖMIMAS

Prašymų į programas priėmimas prasideda gegužės 1 d. ir tęsiasi iki rugpjūčio 31 d. Vienas iš mokinio tėvų (globėjų) užpildo elektroninę prašymo formą. Jei kyla klausimų, prašome skambinti telefonu 8 655 070 17, rašyti el. p. info@kalbumokykla.lt arba užsukti į mokyklą (Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai).

TVARKARAŠČIAI

Neformaliojo vaikų švietimo programų tvarkaraštis

Neformaliojo vaikų švietimo programos „Išmaniųjų mokyklėlė“ tvarkaraštis

ATLYGINIMAS UŽ PROGRAMAS

Atlyginimas už vykdomas programas mokamas iki einamojo mėnesio 15 dienos į Kalbų mokyklos (kodas 191016339) atsiskaitomąją sąskaitą LT70 7300 0100 7314 7078 (AB „Swedbank“). Pavedime nurodomas mokinio vardas, pavardė, programa ir laikotarpis, už kurį mokama. Jei iškyla problemų mokant programos atlyginimą, prašome skambinti buhalterei telefonu 8 655 993 26.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMŲ PAMOKŲ LAIKAS

Pamokos Laikas
Pirma 13:55-14:40
Antra 14:50-15:35
Trečia 15.45-16.30
Ketvirta 16.40-17.25
Penkta 17.35-18.20
Šešta 18.30-19.15
Septinta 19.25-20.10


ATOSTOGŲ TVARKARAŠČIAI 2023-2024 MOKSLO METAIS

Atostogos Pradžia Pabaiga
Rudens 10-30 11-03
Žiemos (Kalėdų) 12-27 01-05
Žiemos 02-19 02-23
Pavasario (Velykų) 04-02 04-05
Vasaros 06-10 08-31

TVARKOS

Priėmimo į Kalbų mokyklos neformaliojo švietimo programas tvarkos aprašas

Kalbų mokyklos programų dalyvių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kalbų mokyklos atlyginimo už neformaliojo švietimo programas mokėjimo tvarkos aprašas

Kalbų mokyklos neformaliojo švietimo programų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Kalbų mokyklos mokinių elgesio taisyklės