PROGRAMOS SUAUGUSIEMS

APIE PROGRAMAS

Kalbų mokyklos mokytojų sukurtos mokymo/si programos ir aplinka padeda rasti tinkamiausią mokymosi būdą ir skatina mokytis taip, kad kalbos mokymasis netaptų sunkiu ir beprasmišku darbu. Kalbų mokėjimas nebėra pranašumas ar išskirtinumas – tai būtinybė, norint būti suprastam ar pačiam suprasti pasaulį.

Kalbų mokyklos siūlomos užsienio kalbų programos parengtos mokytis grupėse, sudarytose ne mažiau kaip iš 8 dalyvių. Grupės formuojamos laikantis tam tikrų principų – išsiaiškinami dalyvių tikslai ir poreikiai, nustatomas žinių lygis, parengiamas mokymo planas ir siūloma tinkamiausia mokymosi programa. Kokybišką ir sėkmingą mokymąsi garantuoja unikalių metodų naudojimas, nuolatinis pažangos stebėjimas ir vertinimas, patyrę, motyvuojantys mokytojai. Didžiausias mokymosi efektyvumas pasiekiamas mokantis reikiamo lygio grupėje ir pasirinkus žinias bei mokymosi tikslus labiausiai atitinkančią programą.

Programos pavadinimas Laikas Trukmė Kaina
Anglų kalbos programa (A1, A2, B1, B2 lygiai), skirta tiek pradedantiesiems, tiek ir pažengusiesiems 2 akad. val. / 1 k. per sav.

3 akad. val. / sav.

4 akad. val./ 2 k. per sav.

1 metai (70 val.)

1 metai (105 val.)

1 metai (140 val.)

25,00 Eur/mėn.

35,00 Eur/mėn.

40,00 Eur/mėn.

Ispanų kalbos programa (A1, A2, B1, B2 lygiai), skirta tiek pradedantiesiems, tiek ir pažengusiesiems 2 akad. val. / 1 k. per sav. 1 metai (70 akad. val.) 25,00 Eur/mėn.
Italų kalbos programa (A1, A2 lygiai), skirta nesimokiusiems kalbos, arba tiems, kurių žinios yra minimalios 2 akad. val. / 1 k. per sav. 1 metai (70 akad. val.) 25,00 Eur/mėn.
Prancūzų kalbos programa (A1, A2 lygiai), skirta nesimokiusiems kalbos, tiems, kurių žinios yra minimalios, ir pažengusiesiems 2 akad. val. / 1 k. per sav. 1 metai (70 akad. val.) 25,00 Eur/mėn.
Rusų kalbos programa (A1, A2 lygiai), skirta nesimokiusiems kalbos, tiems, kurių žinios yra minimalios, ir pažengusiesiems 2 akad. val. / 1 k. per sav. 1 metai (70 akad. val.) 25,00 Eur/mėn.
Vokiečių kalbos programa (A1, A2 lygiai), skirta nesimokiusiems kalbos, tiems, kurių žinios yra minimalios, ir pažengusiesiems 2 akad. val. / 1 k. per sav. 1 metai (70 akad. val.) 25,00 Eur/mėn.


PRIĖMIMAS

Asmuo, norintis mokytis pagal pasirinktą neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą, užpildo elektroninę prašymo formą iki rugpjūčio 31 d.

Su asmeniu, pateikusiu prašymą mokytis pagal pasirinktą programą, sudaroma mokymo sutartis. Jei programos dalyvis nusprendžia nebedalyvauti programoje, pateikia prašymą dėl išbraukimo iš Kėdainių kalbų mokyklos dalyvių sąrašo, pagal kurį nutraukiama sudaryta mokymo sutartis. Sumokėtas programos atlyginimas negrąžinamas.

TVARKARAŠTIS

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų tvarkaraštis

ATLYGINIMAS UŽ PROGRAMAS

Atlyginimas už programas mokamas iki einamojo mėnesio 15 d. į Kalbų mokyklos (kodas 191016339) atsiskaitomąją sąskaitą LT70 7300 0100 7314 7078 (AB „Swedbank“). Pavedime nurodomas vardas, pavardė, programos pavadinimas ir laikotarpis, už kurį mokama. Jei iškils problemų mokant programos atlyginimą, prašome skambinti buhalterei telefonu 8 655 99326.

TVARKOS

Priėmimo į Kalbų mokyklos neformaliojo švietimo programas tvarkos aprašas

Kalbų mokyklos atlyginimo už neformaliojo švietimo programas mokėjimo tvarkos aprašas

Kalbų mokyklos neformaliojo švietimo programų dalyvių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kalbų mokyklos neformaliojo švietimo programų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas