Erasmus+

   

Erasmus+, strateginių partneryščių projektas „LANGUAGE LEARNING FOR „SCREEN“ GENERATION“ Nr. 2014-1-LV01-KA201-000467

Trukmė 2014-2016 M.

Projekto koordinatoriai – Edukacijų ir inovacijų diegimo centras, Latvija.

Projekto partneriai: Kėdainių kalbų mokykla, Lietuva; Kalbų plėtojimo centras, Jungtinė Karalystė; Tarptautinio mobilumo organizavimo įmonė, Portugalija.

Projekto svetainė  http://xwpx.iipc.lv/screen-en/meeting-in-kedainiai-lt-2/.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti metodinę priemonę, skirtą mokytojams dirbantiems su „Z“ kartos mokiniais, kurioje galima rasti aktyvių mokymo metodų pavyzdžių, video pamokėlių, kuriose naudojami aktyvūs metodai, naudingų nuorodų apie kalbų mokymą.

Projekto darbo grupė: Aida Bilinskienė, direktorė; Dalia Kasteckaite, direktorės pavaduotoja ugdymui; Izolina Krikščiūnienė, mokytoja; Laimutė Rumbienė, mokytoja; Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė, mokytoja; Aistė Komisoraitienė, mokytoja; Aurelija Bagušienė, buhalterė.

Pirmojo susitikimo Lietuvoje 2014 m. gruodžio mėn. akimirkos:

KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOJE – UŽSIENIO PARTNERIŲ VIZITAS

Gyvenimas šiandienos visuomenėje mokytojui kelia daugybę klausimų ir iššūkių. Ne vienam dažnai kyla klausimas: kas formuoja šių dienų mokinį? Atsakymas aiškus – Internetas. Juk dabar vaikai gyvena kitokiame nei anksčiau pasaulyje: jie daugiau bendrauja su kompiuteriais negu su tėvais ir vieni su kitais. Į internetą jie panirę nuo vaikystės, jis jiems jau pakeičia ir televiziją – vaikai žiūri filmukus, žaidžia žaidimus online. Ir kuo toliau, tuo daugiau visko pereina į tinklą – mokymasis, saviraiška, komunikavimas. Naujoji karta vis labiau su aplinkiniu pasauliu bendrauja virtualiai, ir tai lemia jos psichologines ypatybes.

Mokytojui iškyla naujas uždavinys: metodai ir būdai, kuriais mokė XX amžiuje, šių dienų mokiniams jau netinka. Kaip mokyti Z kartos vaikus? Kokią metodiką taikyti, kad vaikas neprarastų socialinių įgūdžių, mokėtų komunikuoti ne tik online, bet ir su gyvais žmonėmis?

Kėdainių kalbų mokyklos pedagogų kolektyvas Z kartos mokinių mokymo problemas  pabandė aprašyti Erasmus+ projekto paraiškoje ir laimėjo ES finansavimą projekto “Language Learning for „Screen“ Generation” veikloms vykdyti.

Erasmus+ finansuojamas tarptautinis projektas ”Language Learning for „Screen“ Generation” bus vykdomas 2014-2016 m. Projekto tikslas – kartu su partneriais iš Vakarų Europos (Latvijos, Didžiosios Britanijos ir Portugalijos) parengti metodinę medžiagą (e-knygą) kalbų mokytojams apie Z kartos vaikų kalbos mokymą.

Pirmasis projekto partnerių susitikimas įvyko 2014 m. gruodžio 12-14 dienomis Kėdainių kalbų mokykloje. Pirmąją susitikimo dieną projekto dalyviai susipažino vieni su kitais, aptarė būsimas projekto veiklas, darbo formas ir metodus. Antrąją dieną visi dalyvavo Kėdainių kalbų  mokyklos mokytojų surengtame seminare apie aktyviuosius kalbų mokymo metodus, susitarė dėl veiklų kiekvienoje šalyje.

Visi vieningai nusprendė, kad Z kartos mokinių mokymas negali apsiriboti vien žinių kaupimu. Mokiniams reikia iškelti problemą, kurią jie galėtų išdiskutuoti, naudodamiesi įvairiais šaltiniais, surinkti informaciją, ją analizuoti, savarankiškai daryti išvadas, sprendimus. Labai svarbus įsivertinimo procesas, kuris leidžia mokiniui apžvelgti veiklos procesus ir įsivertinti rezultatus.

Nuoširdžiai padirbėję keletą dienų projekto dalyviai sutarė kitą kartą susitikti 2015 m. liepos mėnesį Jungtinėje Karalystėje.

   

Antrojo susitikimo Jungtinėje Karalystėje 2015 m. liepos mėn. akimirkos:

KALBŲ MOKYKLA DALYVAUJA TARPTAUTINIAME PROJEKTE


Kalbų mokyklos vyr. mokytojos Aistė Komisoraitienė ir Ieva Brazauskaitė–Zubavičienė vasarą ne tik ilsėjosi, bet ir tobulino kvalifikaciją Jungtinėje Karalystėje. Mokytojos dalyvavo Kalbų mokyklos vykdomo Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių projekto “Language Learning for „Screen“ Generation“ partnerių susitikime Mančesteryje.

Susitikimo metu projekto partneriai aptarė rezultatus ir pristatė vaizdo medžiagą, kurioje atsispindėjo aktyvūs mokymo metodai, dirbant su Z kartos vaikais. Projekto dalyvių parengta informacija galės pasinaudoti visi mokytojai, besidomintys šios kartos mokymu. Mokytojos taip pat dalyvavo tarptautiniuose kalbų mokymo metodikos kursuose. Šių kursų pagrindinis tikslas – susipažinti ir taikyti naujus mokymo metodus, dirbant su naująja karta.

Be Kalbų mokyklos mokytojų projekte dalyvauja švietimo organizacijų atstovai iš Latvijos, Portugalijos ir Jungtinės Karalystės. Kitas tarptautinio projekto partnerių susitikimas vyks Portugalijoje kitų metų balandžio mėnesį.

Trečiojo susitikimo Portugalijoje 2016 m. balandžio mėn. akimirkos:

KALBŲ MOKYKLOS MOKYTOJAI LANKĖSI BRAGOJE

 „Vertingiausia savybė gyvenime – amžinai jaunas, nenuvargintas metų ir kas rytą vis atgimstantis žingeidumas“. Tad šios žymaus prancūzų rašytojo Romeno Rolano minties skatinami, Kalbų mokyklos mokytojai tęsia Erasmus+ projektą „Language Learning for „Screen“ Generation“. Kalbų mokyklos direktorė Aida Bilinskienė ir projekto vadovė Ieva Brazauskaitė–Zubavičienė kartu su partneriais iš Latvijos, Jungtinės Karalystės ir Portugalijos dalyvavo trečiajame susitikime Portugalijos mieste Bragoje. Projekto dalyviai kiekvieno susitikimo metu parodo ir aptaria savo šalyse nufilmuotus aktyvius kalbų mokymo metodus. Internetinėje erdvėje galima rasti daug nemokamų skaitmeninių programų. Jos palengvina mokytojo darbą, o pamoką daro inovatyvesnę, įdomesnę, be to, mokiniai yra aktyvūs ir motyvuoti.

Trečiojo susitikimo metu latvių atstovė pristatė vaizdinę mokymo medžiagą, parodydama patrauklaus, žaismingo, nesudėtingo naudoti apklausų ir testų kūrimo įrankio kahoot (https://kahoot.it) galimybes, learning apps.org taikymo būdus. Projekto dalyvis iš Jungtinės Karalystės visus sudomino, įtraukdamas į žaidimą „Pagauk frazę“, skirtą tam tikroms anglų kalbos idiomoms mokyti ir mokytis. Kalbų mokyklos mokytoja Ieva Brazauskaitė–Zubavičienė pristatė anglų ir prancūzų kalbų pamokose naudojamą aktyvų metodą – projektą, kuris žadina motyvaciją ir ugdo kūrybiškumą. Veiklos iš pradžių vyksta mokyklos erdvėje, o vėliau persikelia į Kėdainių senamiestį. Viso projekto metu kuriama aktuali medžiaga talpinama interneto svetainėje http://xwpx.iipc.lv/screen-en, kuri yra prieinama kiekvienos šalies mokytojui.

Projekto dalyviai taip pat dalyvavo tarptautiniame seminare, kuriame buvo kalbama apie Z kartos mokymo(si) priemones ir būdus. Visiems buvo akivaizdu, kad nesvarbu, kurioje šalyje augtum ir mokytumeisi, naudojamos tos pačios informacinės komunikacinės priemonės: išmanūs mobilieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai, elektroninės skaityklės. Tad mokytojai pastaruoju metu ypač daug dėmesio skiria šiose priemonėse diegiamoms ir naudojamoms programėlėms, padedančioms aktyviai ir interaktyviai mokyti ir mokytis.

Susitikimo šeimininkai sudarė puikias galimybes susipažinti su nepakartojama Braga –jauniausiu pagal gyventojų amžių miestu Europoje, vienu iš seniausių miestų pasaulyje.
Nuo XVIII a. pastatytos Gerojo Jėzaus prieglaudos piligrimams atsiveria visa Bragos panorama. Į kalną su 6 koplyčiomis, keliais fontanais, simbolizuojančiais tyrumą, tikėjimą ir viltį, bažnyčią ir didžiulį parką lipome daugiau nei 200 laiptelių. Puikus vaizdas malonino akį, o vienas populiariausių skanėstų, kuriam ir patys portugalai negali atsispirti, Pasteis de Nata lepino gomurį.

Kultūrinė ir istorinė pažintis su nuostabia Portugalijos vietove praturtino kiekvieną projekto dalyvį ir įkvėpė naujų idėjų bendroms veikloms. Paskutinis projekto partnerių susitikimas vyks Latvijoje, Jelgavoje, kur bus apibendrinta ir susisteminta viso projekto metu parengta mokymo medžiaga.

 Ketvirtojo susitikimo Latvijoje 2016 m. rugpjūčio mėn. akimirkos:

PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS RYGOJE IR JELGAVOJE

Rugpjūčio 16-18 dienomis trys Kėdainių kalbų mokyklos mokytojos Dalia Kasteckaitė, Izolina Kriščiūnienė, Laimutė Rumbienė ir projektų vadovė Ieva Brazauskaitė–Zubavičienė viešėjo Rygoje ir Jelgavoje, kur vyko Erasmus+ tarptautinio projekto “Language learning for „Screen“ generation“ baigiamasis partnerių susitikimas ir konferencija.

Susitikimas Rygoje praėjo šiltai bendraujant ir produktyviai dirbant, nes partneriai iš Latvijos, Portugalijos, Jungtinės karalystės ir Lietuvos buvo gerai pažįstami. Per seminarą projekto dalyviai  pristatė „namų darbus“ – vaizdo medžiagą apie užsienio kalbos mokymą naudojant IT, grupėse planavo projekto medžiagos viešinimą ir veiklų tęstinumą.

Nebuvo pamiršta ir kultūrinė programa: vieną vakarą projekto šeimininkai latviai parodė Rygos panoramą iš televizijos bokšto, kitą vakarą Latvijos valstybiniame  operos ir baleto teatre gėrėjomės nuostabaus baleto ,,Bolero“ muzika.

Trečią dieną projekto dalyvių veikla persikėlė į Jelgavą, kur vyko tarptautinė mokytojų konferencija. Po turiningos, įdomios konferencijos ir projekto rezultatų apibendrinimo dar laukė ekskursija po Jelgavą ir Jelgavos rūmus.

Projekto dalyviai įgijo patirties, kurią būtinai pritaikys mokydami kalbų Kėdainių kalbų mokykloje.

Skip to content