PROGRAMOS SUAUGUSIEMS

APIE PROGRAMAS

Kalbų mokyklos mokytojų sukurtos mokymo/si programos ir aplinka padeda rasti tinkamiausią mokymosi būdą ir skatina mokytis taip, kad kalbos mokymasis netaptų sunkiu ir beprasmišku darbu. Kalbų mokėjimas nebėra pranašumas ar išskirtinumas – tai būtinybė, norint būti suprastam ar pačiam suprasti pasaulį.

Kalbų mokyklos siūlomos užsienio kalbų programos parengtos mokytis grupėse, sudarytose ne daugiau kaip iš 8 dalyvių. Grupės formuojamos laikantis tam tikrų principų – išsiaiškinami dalyvių tikslai ir poreikiai, nustatomas žinių lygis, parengiamas mokymo planas ir siūloma tinkamiausia mokymosi programa. Kokybišką ir sėkmingą mokymąsi garantuoja unikalių metodų naudojimas, nuolatinis pažangos stebėjimas ir vertinimas, patyrę, motyvuojantys mokytojai. Didžiausias mokymosi efektyvumas pasiekiamas mokantis reikiamo lygio grupėje ir pasirinkus žinias bei mokymosi tikslus labiausiai atitinkančią programą.

Programos pavadinimas Laikas Trukmė Kaina
Anglų kalbos programa (A1, A2 lygiai), skirta tiek pradedantiesiems, tiek ir pažengusiesiems 2 akad. val. / 1 k. per sav. 70 akad. val. 15,00 Eur/mėn.
Vokiečių / prancūzų / rusų kalbos programa (A1, A2 lygiai), skirta nesimokiusiems kalbos, arba tiems, kurių žinios yra minimalios 2 akad. val. / 1 k. per sav. 70 akad. val. 15,00 Eur/mėn.
Pasiruošimo IELTS egzaminui laikyti programa (C1 lygis), skirta pažengusiesiems kalbos vartotojams ir padeda gilinti bei tobulinti akademinio skaitymo, klausymo ir kalbėjimo gebėjimus, lavinti dviejų tipų rašinių rašymo įgūdžius akademiniu lygiu 2 akad. val. / 1 k. per sav. 70 akad. val. 20,00 Eur/mėn.
Ispanų / norvegų / kinų kalbos programa (A1, A2 lygiai), skirta nesimokiusiems kalbos, arba tiems, kurių žinios yra minimalios 2 akad. val. / 1 k. per sav. 70 akad. val. 15,00 Eur/mėn.


PRIĖMIMAS

Asmuo, norintis mokytis pagal pasirinktą programą, pateikia prašymą Kalbų mokyklos direktoriui iki rugsėjo 10 d. Nuskenuotas prašymas gali būti atsiunčiamas ir elektroniniu paštu kalbumokykla@kedainiai.lt.

Su asmeniu, pateikusiu prašymą mokytis pagal pasirinktą programą, sudaroma mokymo sutartis. Jei programos dalyvis nusprendžia nebedalyvauti programoje, pateikia prašymą, pagal kurį nutraukiama sudaryta mokymo sutartis. Sumokėtas programos atlyginimas negrąžinamas.

PRAŠYMAS PRIIMTI Į PROGRAMĄ

TVARKARAŠTIS

Programos pavadinimas Laikas Vieta Mokytoja
Anglų kalba (A1 lygis) (I gr.) I 18.00-19.30 val. 33 kabinetas Rima
Anglų kalba (A1 lygis) (II gr.) II 18.00-19.30 val. 33 kabinetas Rima
Anglų kalba (A1 lygis) (III gr.) III 18.00-19.30 val. 33 kabinetas Rima
Anglų kalba (A1 lygis) (antrieji mokymosi metai) III 18.00-19.30 val. 36 kabinetas Izolina
Anglų kalba (A2 lygis) (pirmieji mokymosi metai) I 18.00-19.30 val. 36 kabinetas Izolina
Anglų kalba (A2 lygis) (antrieji mokymosi metai) IV 18.00-19.30 val. 36 kabinetas Izolina
Anglų kalba (B1 lygis) (pirmieji mokymosi metai) III 11.30-13.00 val. 36 kabinetas Izolina
Anglų kalba (B1 lygis) (antrieji mokymosi metai) I 18.00-19.30 val. 34 kabinetas Agnė
Anglų kalba (B2 lygis) (antrieji mokymosi metai) II 18.00-19.30 val. 34 kabinetas Agnė
Anglų kalba B2, C1 lygis (IELTS) (I dalis) V 15.30-17.00 val. 34 kabinetas Agnė
Anglų kalba B2, C1 lygis (IELTS) (II dalis) IV 18.00-19.30 val. 34 kabinetas Agnė
Rusų kalba (A1 lygis) I 17.50-19.20 val. 32 kabinetas Nijolė
Rusų kalba (A2 lygis) II 17.50-19.20 val. 32 kabinetas Nijolė
Vokiečių kalba (A1 lygis) (pirmieji mokymosi metai) I 18.00-19.30 val. 37 kabinetas Asta
Vokiečių kalba (A2 lygis) (antrieji mokymosi metai) III 18.00-19.30 val. 37 kabinetas Asta
Prancūzų kalba (A1 lygis) (pirmieji mokymosi metai) II 17.50-19.20 val. 23 kabinetas Laimutė
Prancūzų kalba (A2 lygis) (tretieji mokymosi metai) IV 17.50-19.20 val. 23 kabinetas Laimutė
Ispanų kalba (A1 lygis) (pirmieji mokymosi metai) III 16.30-18.00 val. 26 kabinetas Dolores
Ispanų kalba (A1 lygis) (antrieji mokymosi metai) III 18.05-19.35 val. 26 kabinetas Dolores
Ispanų kalba (A2 lygis) IV 17.30-19.00 val. 26 kabinetas Dolores
Anglų kalba (A1 lygis) (pirmieji mokymosi metai) I 16.30-18.00 val. UAB „Kėdainių konservų fabrikas“ Dolores
Anglų kalba (A2 lygis) (pirmieji mokymosi metai) II 16.30-18.00 val. UAB „Kėdainių konservų fabrikas“ Dolores


ATLYGINIMAS UŽ PROGRAMAS

Atlyginimas už programas mokamas iki einamojo mėnesio 15 d. į Kalbų mokyklos (kodas 191016339) atsiskaitomąją sąskaitą LT70 7300 0100 7314 7078 (AB „Swedbank“). Pavedime nurodomas vardas, pavardė, programos pavadinimas ir laikotarpis, už kurį mokama.

Jei iškils problemų mokant programos atlyginimą, prašome skambinti buhalterei telefonu 8 655 99326.

TVARKOS

KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS PROGRAMŲ DALYVIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS