PROGRAMOS SUAUGUSIEMS

APIE PROGRAMAS

Kalbų mokyklos mokytojų sukurtos mokymo/si programos ir aplinka padeda rasti tinkamiausią mokymosi būdą ir skatina mokytis taip, kad kalbos mokymasis netaptų sunkiu ir beprasmišku darbu. Kalbų mokėjimas nebėra pranašumas ar išskirtinumas – tai būtinybė, norint būti suprastam ar pačiam suprasti pasaulį.

Kalbų mokyklos siūlomos užsienio kalbų programos parengtos mokytis grupėse, sudarytose ne daugiau kaip iš 8 dalyvių. Grupės formuojamos laikantis tam tikrų principų – išsiaiškinami dalyvių tikslai ir poreikiai, nustatomas žinių lygis, parengiamas mokymo planas ir siūloma tinkamiausia mokymosi programa. Kokybišką ir sėkmingą mokymąsi garantuoja unikalių metodų naudojimas, nuolatinis pažangos stebėjimas ir vertinimas, patyrę, motyvuojantys mokytojai. Didžiausias mokymosi efektyvumas pasiekiamas mokantis reikiamo lygio grupėje ir pasirinkus žinias bei mokymosi tikslus labiausiai atitinkančią programą.

Programos pavadinimas Laikas Trukmė Kaina
Anglų kalbos programa (A1, A2, B1, B2 lygiai), skirta tiek pradedantiesiems, tiek ir pažengusiesiems 2 akad. val. / 1 k. per sav. 70 akad. val. 15,00 Eur/mėn.
Vokiečių / prancūzų / rusų kalbos programa (A1, A2 lygiai), skirta nesimokiusiems kalbos arba tiems, kurių žinios yra minimalios 2 akad. val. / 1 k. per sav. 70 akad. val. 15,00 Eur/mėn.
Pasiruošimo IELTS egzaminui laikyti programa (C1 lygis), skirta pažengusiesiems kalbos vartotojams ir padeda gilinti bei tobulinti akademinio skaitymo, klausymo ir kalbėjimo gebėjimus, lavinti dviejų tipų rašinių rašymo įgūdžius akademiniu lygiu 2 akad. val. / 1 k. per sav. 70 akad. val. 20,00 Eur/mėn.
Ispanų / norvegų / kinų kalbos programa (A1, A2 lygiai), skirta nesimokiusiems kalbos arba tiems, kurių žinios yra minimalios 2 akad. val. / 1 k. per sav. 70 akad. val. 15,00 Eur/mėn.


PRIĖMIMAS

Asmuo, norintis mokytis pagal pasirinktą programą, pateikia prašymą Kalbų mokyklos direktoriui iki rugsėjo 10 d. Nuskenuotas prašymas gali būti atsiunčiamas ir elektroniniu paštu kalbumokykla@kedainiai.lt.

Su asmeniu, pateikusiu prašymą mokytis pagal pasirinktą programą, sudaroma mokymo sutartis. Jei programos dalyvis nusprendžia nebedalyvauti programoje, pateikia prašymą, pagal kurį nutraukiama sudaryta mokymo sutartis. Sumokėtas programos atlyginimas negrąžinamas.

PRAŠYMAS PRIIMTI Į PROGRAMĄ

TVARKARAŠTIS

Šiuo metu vyksta priėmimas. Tvarkaraščius skelbsime rugsėjo mėn.

ATLYGINIMAS UŽ PROGRAMAS

Atlyginimas už programas mokamas iki einamojo mėnesio 15 d. į Kalbų mokyklos (kodas 191016339) atsiskaitomąją sąskaitą LT70 7300 0100 7314 7078 (AB „Swedbank“). Pavedime nurodomas vardas, pavardė, programos pavadinimas ir laikotarpis, už kurį mokama.

Jei iškils problemų mokant programos atlyginimą, prašome skambinti buhalterei telefonu 8 655 99326.

TVARKOS

PRIĖMIMO Į KALBŲ MOKYKLOS PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS

ATLYGINIMO UŽ PROGRAMAS MOKĖJIMO TVARKA

KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS PROGRAMŲ DALYVIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS